• Slovenské priemyselno - inžinierske stavby, s.r.o

  Rodinné domy
  Prípojky
  Spevnené plochy
  Priemyselné stavby

  O nás Kontakt

Stavebná činnosť

V rámci našej činnosti realizujeme rôzne typy stavieb domov, bytov, kancelárskych priestorov, …

Inžinierske siete

Idete stavať a potrebujete položiť inžinierske siete? Obráťte sa na nás.

Zámková dlažba

Nový chodník, parkovisko alebo dlažba pod Váš altánok nie sú pre nás problém.

realizácie a rekonštrukcie stavieb

Stavebná činnosť

 • pozemné a inžinierske stavby

 • vykonávanie priemyselných stavieb

 • realizácia spevnených plôch rôzneho druhu

 • výstavba a rekonštrukcie rodinných domov a bytov

budovanie inžinierskych sietí

Inžinierske siete

 • vodovody

 • kanalizácie

 • plyn, elektrina a ostatné, ...

pokládka, rekonštrukcie, …

Zámková dlažba

 • pokládka zámkovej dlažby

 • výstavba chodníkov

 • pokladanie parkovísk

 • pokladanie zámkovej dlažby na rôzne plochy

Viac informácií o našej spoločnosti

Odborný profil

Spoločnosť Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o. so sídlom v Liptovskom Hrádku vznikla v roku 1993. Predmetom činnosti spoločnosti je hlavne realizácia vodohospodárskych a inžinierskych stavieb, pozemných a priemyselných stavieb, realizácia spevnených plôch, prenájom stavebných strojov a búracie práce.

Spoločnosť má pracovníkov s odbornou spôsobilosťou pre vodohospodárske, pozemné a dopravné stavby.

V roku 2005 bol spoločnosti vydaný certifikát STN ISO 9001:2001 v odbore pozemné a inžinierske stavby a je zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality.

Spoločnosť od svojho vzniku realizovala hlavne vodohospodárske stavby v oblasti Horného Liptova. Medzi najväčšie zrealizované stavby patria :

 • Kanalizácia v obciach : Bodice, Demänová, Pribylina, Liptovská Kokava, Kráľová Lehota, Nižná Boca, Jakubovany, Palúdzka,
 • Verejné vodovody v obciach : Veterná Poruba, Ondrašová, Nižná Boca, Malatíny, Jasná, Palúdzka, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok
 • Zásobovanie vodou celého komplexu termálnych kúpalísk v Ráztokách (AQUAPARK Tatralandia)
 • Výstavba komplexu IBV Palúdzka, Paterov  Klin,
 • Realizácia vodojemov, čerpacích staníc a ČOV pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť Liptovský Mikuláš a to : Vodojem 2 x 3000 m3 Liptovský Mikuláš, Vodojem Liptovský Hrádok, Vodojem Jalovec, Vodojem Liptovský Ondrej, Vodojem Vavrišovo, ČOV Liptovský Ján, Čerpacia stanica Zapač, ČOV Liptovský Hrádok, Úpravňa vody Liptovský Hrádok
 • Výstavba nájomných obytných domov : Nájomný obytný dom Malatíny I.,II.,III.,IV., Nájomný dom 10 b.j. Pribylina, Rekonštrukcia MŠ Liptovská Kokava, Rekonštrukcia MŠ Kráľová Lehota , Rekonštrukcia Jánoškovho domu v Liptovskom Hrádku, Rekonštrukcia ev. kostola v Liptovskom Hrádku, výstavba rodinných domov IBV Palúdzka
 • Spevnené plochy a komunikácie IBV Palúdzka

Stavby, ktoré naša spoločnosť doteraz realizovala boli vždy odovzdané v zmysle Zmluvy o dielo, včas a dobrej kvalite.

Neváhajte a kontaktujte nás

Kontakt

Eduard Hvizdoš
riaditeľ a konateľ spoločnosti

Moyzesova 184,
033 01 Liptovský Hrádok

Tel.: +421 907 809 604
E-mail: sips@sips.sk

IČO: 31596436
IČ DPH: SK 2020429895